Araştırma

Bölümümüz akademik personelleri tarafından şu anda;

-Alzheimer,

-Migren,

-Diyaliz Hastaları,

-Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı),

-Stroke (İnme),

konularında çalışmalar yürütülmektedir.