Bölüm Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; güncel ve kanıta dayalı bir eğitim ile alanında yetkin  fizyoterapistler yetiştirmek vizyonu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur.

A.Fizyoterapist Kimdir ?

Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek uzman hekimin tanısına göre fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık elemanıdır. Fizyoterapist tüm bu çalışmaları yaparken, aldığı eğitim ve öğretimin bir gereği olan , hastaların , ailelerinin , sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak; koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapmak ve yaşam kalitesini  ve sağlığı geliştirmeye özen göstermek vizyonlarını ön plana çıkartmaktadır.

B.Programın Amacı

     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitiminde amaç, evrensel seviyede fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesinde tedavi edici stratejileri ve koruyucu prensipleri kazanmış, sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, araştırmanın değerini kavramış, interdisipliner olarak, kooperasyonla çalışabilen ve bilgilerini paylaşabilen profesyonel sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında ilk amaç, bireylerin hareketliliğini ve yaşam kalitesini beklenen seviyeye taşıyabilmek için ağrının giderilmesini sağlamaktır. Bu perspektif sınırları içinde evrensel değerleri benimsemiş, farklı yaşam çevrelerinde, rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzmanlaşmış, araştırmacı, özgüveni ve özyeterlik becerisi yüksek, bilgi teknolojilerine hakim ve entegre çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Gelişen teknolojik imkanlar içinde azalmış fiziksel aktivite düzeyine ikincil olarak gelişen kas iskelet problemlerinde artış ve obezite, trafik kazaları ve travmaya bağlı engellilikte artış, engelli birey doğumlarında artma ve nörolojik problemlerde artış fizyoterapiste ihtiyacı artırmıştır. Tedavide hastanın hastanede yatış süresini kısaltmada da fizyoterapistler etkin olarak görev yapmaktadır bu da maliyet etkin politikalar için önemlidir. Teknolojinin kullanımı yanında sağlık üzerinde etkileri konusunda yapılan yayınların sayısının artması ve bu yayınların çoğunlukla İngilizce olarak yapılması yanında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında gerçekleştirilen araştırmaların da İngilizce olarak yayınlanması bu alandaki eksikliği giderecek İngilizce konuşan, okuyan fizyoterapist gereksinimi de dolaylı olarak arttırmış bulunmaktadır. Akademik olarak çalışan fizyoterapistlere talep sadece yurt içinden değil yurt dışından da gelmektedir. Bu açıdan eğitimini İngilizce olarak yaparak bilim dünyasında gerçekleştirilen tartışmaları yakından izleyebilecek donanımda fizyoterapist sayısının arttırılmasında bu programın büyük katkısı olacaktır.

Ülkemizde son yıllarda kliniklere yatırılan hastalar arasında diğer ülkelerden gelen hasta sayısı giderek artmaya başlamıştır. Bu bağlamda ingilizce konuşan fizyoterapist sayısının artışına da gereksinim vardır. Bölümün ingilizce olarak açılması, lise eğitimini ingilizce olarak alan öğrenciler için de bir fırsat yaratacak ve bölüm mezunları hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgili kurumlarda istihdam edilebileceklerdir.