Erasmus Başvuru Koşulları

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına Başvuru

 

Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:

1- Üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış,

2- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya       doktora) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması

3- a-) Ön lisans ve lisans ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.2/4 ya  da 70/100 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

4- Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple,yabancı dil bilgilerini belgelendirmeleri gerekir. (Bu belge, Hazırlık Okulu'nu bitirdiğine dair veya TOEFL, vb. sınav sonuç belgeleri olabilir.) Başvuru sayısı yüksek olduğu takdirde, seçim için Dil Sınavı yapılmaktadır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

 Başvuran öğrenciler aşağıdaki değerlendirme ağırlıklarına göre seçilirler: 

- Genel Not Ortalaması: %50
- Dil Sınavı Sonucu      : %50

 

Yukarıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek programa katılması uygun görülen öğrenciler, internet üzerinden ve okul panolarında ilan edilirler. 
______________________________________________________________________________________________________

2. Erasmus Staj Hareketliliği Programına Başvuru

_______________________________________________________________________________

Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:?

1- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya  doktora) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması.

(Staj Hareketliliğinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.)

2- Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar.

3- a-) Ön lisans ve lisans ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.2/4 ya  da 70/100 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

4- Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple,yabancı dil bilgilerini belgelendirmeleri gerekir. (Bu belge, Hazırlık Okulu'nu bitirdiğine dair veya TOEFL, vb. sınav sonuç belgeleri olabilir.) Başvuru sayısı yüksek olduğu takdirde, seçim için Dil Sınavı yapılmaktadır.

5- Öğrencinin staj yerini kendi bulmakla yükümlüdür (Kurumun AB üyesi bir ülkede olması şarttır) ve karşı kurumdan alacağı Kabul mektubu ile başvuru yapabilir. Karşı kurumdan alacağı Kabul mektubunu getirmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

________________________________________________________________________________

Yukarıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek programa katılması uygun görülen öğrenciler, internet üzerinden ve okul panolarında ilan edilirler.

Daha fazla bilgi için http://iro.atilim.edu.tr