Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı

A.1.   PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Atılım Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümümüz mezunları    “ fizyoterapist  “ ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir. Sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilmelerinin yanı sıra, isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma da yapabilmektedirler.

A.2.KAZANILAN DERECE

Lisans Derecesi

A.3. KAYIT KABUL KOŞULLARI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Atılım Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

A.4. KAZANILAN DERECE VE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve 4'lük not sisteminde en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Öğrenciler 2. Sınıfın yazında ve 3. Sınıfın yazında 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü yaz stajı yapacaktır. Aynı zamanda 4. Sınıfta haftalık 28 saatlik klinik uygulama yapılacaktır.

 

A.5.ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için  ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Atılım Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

A.6.PROGRAMIN AMACI

     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitiminde amaç, evrensel seviyede fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesinde tedavi edici stratejileri ve koruyucu prensipleri kazanmış, sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, araştırmanın değerini kavramış, interdisipliner olarak, kooperasyonla çalışabilen ve bilgilerini paylaşabilen profesyonel sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler.

A.7.MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLLERİ

22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplari ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Fizyoterapistin görev tanımı gereği programdan mezun olanlar ‘Fizyoterapist’ ünvanı alacaktır.

A.8.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Bölümümüzdeki lisans programı,ortak zorunlu,zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir.Alınan derslerin 240 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir.

A.9.SINAVLAR , DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Atılım Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

 ( http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ogrenci-kayit-kabul-sinav-yonetmeligi(1).pdf )

 

A.10.MEZUNİYET KOŞULLARI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

A.11.PROGRAM SORUMLUSU

  Yrd. Doç. Dr. Yasemin Parlak Demir

                Bölüm Başkanı

Eposta : yasemin.demir@atilim.edu.tr