İş Olanakları ve Çalışma Alanları

Hastanelerde

Dahili branşlardan

•     Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

•     Nöroloji

•     Kardiyoloji

•     Göğüs Hastalıkları

•      Romatoloji

•     Dahiliye

Cerrahi branşlardan

•      Ortopedi,

•   Nöroşirurji

•   Kalp-Damar ve Göğüs Cerrahisi,

•  Obstetri ve Üro-Jinekoloji

•  Genel Cerrahi

•   El Cerrahisi

•  Acil ve Yoğun Bakım Üniteleri başta gelmektedir.

Ayrıca hastane dışındaki kurumlarda örneğin,

•   Rehabilitasyon Merkezleri

•   Dal Merkezleri

•    Halk Sağlığı Merkezleri

•    Zihinsel, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezleri

•   Çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezleri

•    Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri

•    Spor, Fitness Merkezleri ve Spor Klupleri

•   Sağlıklı yaşam merkezleri

•   Evde Bakım ve Rehabilitasyon

•   Okullar

•     Fabrikalar

•    Belediyeler ve bakanlıklarda uzman olarak çalışabilmekte, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili görevlerini yerine getirmektedir

Fizyoterapistler, klinik çalışmalarını yanı sıra,  her meslekte olduğu gibi, mezuniyet sonrası çalışmalar yaparak,  Fizyoterapi-Rehabilitasyon alanında akademik olarak ilerleyebilirler.  Bu amaçla üniversitelerde açılan;

•    Fizyoterapi-Rehabilitasyon

•   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

•   Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

•  Nörolojik Rehabilitasyon

•   Pediatrik Rehabilitasyon

•   Spor Fizyoterapistliği

•   Ortez-Protez ve Biyomekani

•   Ergoterapi

•   Kayropraktik

•   Dil ve Konuşma Terapisi

•   Odyoloji

Temel Tıp Bilimler (Anatomi, Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi) gibi Anabilim Dallarında  Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora  yaparak akademik eğitimlerine devam edebilirler.