Kazanılan Derece, Gereklilikleri ve Kurallar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Öğrenciler 2. Sınıfın yazında ve 3. Sınıfın yazında 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü yaz stajı yapacaktır. Aynı zamanda 4. Sınıfta haftalık 28 saatlik klinik uygulama yapılacaktır.