Klinik Çalışma

Fizyoterapi eğitiminin 4.yılında çeşitli bölümlerde,farklı tanılı hastaların tedavisine dayanan klinik uygulama yapılır. Klinik uygulama haftalık 28 saatlik uygulamadan oluşmaktadır.

Staj bölümleri,grupları ve oryantasyon programı ilgili tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır.