Mezunların Mesleki Profilleri

22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplari ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Fizyoterapistin görev tanımı gereği programdan mezun olanlar ‘Fizyoterapist’ ünvanı alacaktır.