Öğrenci Kulüp ve Toplulukları

 

Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve kültürel anlamda geliştiren, onlara vizyon sağlayan, farklı değer ve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu doğrultuda girişimde bulunmalarına destek olan çalışmaların yanı sıra, “kaliteli eğitimi tamamlayan, kaliteli sosyal yaşamdır” ilkesiyle, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal ortamlarla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bölümümüz öğrencilerimizi kabul ettiği andan itibaren istekleri ve talepleri doğrultusunda öğrenci kulüpleri oluşturulacak, danışmanları rehberliğinde fizyoterapi rehabilitasyon ve istenen diğer konularda, teknik amaçlı ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyleşiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek ve yaratılan sosyal ortamı paylaşmayı, iş hayatını öğrencilik yıllarında tanıma olanağını bulmaları sağlanacaktır.

 

Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları