Öğretim Programının Yapısı

Bölümümüzdeki lisans programı,ortak zorunlu,zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir.Alınan derslerin 240 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir.