Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Atılım Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.