Sınavlar , Değerlendirme ve Notlandırma

Atılım Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

 ( http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ogrenci-kayit-kabul-sinav-yonetmeligi(1).pdf )