Ünitelerimiz

1- Ortopedik Rehabilitasyon

2- Nörolojik Rehabilitasyon

3- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

4- Pediyatrik Rehabilitasyon

ünitelerimiz kurulum aşamasındadır.