Yatay ve Dikey Geçişin Şartları

1. Yatay Geçiş

  -a. Başarıya Dayalı Yatay Geçiş

  -a.1. Yatay Geçiş Kriterleri:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/yatay_gecis_kriterleri.pdf

  -a.2. Gerekli Belgeler:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ba%C5%9Far%C4%B1ya_dayal%C4%B1_yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_gerekli_belgeler.pdf

  -a.3. Kontenjanlar:

/shares/sbfftr/files/ba%C5%9Far%C4%B1ya_dayal%C4%B1.xls

  -a.4.Başvuru Formu:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ba%C5%9Far%C4%B1ya_dayal%C4%B1_yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_ba%C5%9Fvuru_formu.pdf

  -a.5. Uygulanacak Burs Olanakları

http://www.atilim.edu.tr/basariya-dayali-yatay-gecis

  

  -b. Ek Madde 1’e göre Yatay Geçiş

   -b.1. Yatay Geçiş Kriterleri:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/Ek_madde_1_gecis_kriterleri.pdf

   -b.2. Gerekli Belgeler:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ek_madde_1_gerekli%20belgeler_son_hali.pdf

   -b.3. Kontenjanlar:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/2016_2017_EK_MADDE_KONTENJANLARI.pdf

   -b.4.Başvuru Formu:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ek_madde_1_ba%C5%9Fvuru_formu.pdf

   -b.5. Uygulanacak Burs Olanakları:

http://atilim.edu.tr/shares/atilim/files/yatay_gecis_burs_oranlari_son_hali.pdf

 

http://www.atilim.edu.tr/20162017-akademik-yili-bahar-donemi--ek-madde-1-e-gore--yatay-gecis

 

 -c. Kurum İçi Yatay Geçiş

   -c.1. Yatay Geçiş Kriterleri:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/kurum_ici_yatay_gecis_kriterleri.pdf

   -c.2. Gerekli Belgeler:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/kurum_i%C3%A7i_yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_gerekli_belgeler.pdf

   -c.3. Kontenjanlar:

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/kurum_ici_kontenjanlari_2016_2017.pdf

   -c.4. Başvuru Formu:

http://www.kurum_ici_yatay_gecis_basvuru_formu.pdf/

   -c.5. Uygulanacak Burs Olanakları:

http://atilim.edu.tr/shares/atilim/files/yatay_gecis_burs_oranlari_son_hali.pdf

 

 http://www.atilim.edu.tr/20162017--akademik-yili-bahar-donemi--kurum-ici-yatay-gecis

 

 -d. Kurum İçi-Kurum Dışı Yatay Geçiş Ücretleri

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/%C3%BCcret.pdf

DİKEY GEÇİŞ

 

-a. Dikey Geçiş Genel Bilgiler

Bu programın Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, başarısız olan öğrenciler aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan Programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

Öğretim dili İngilizcedir. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Programın sonunda İngilizce Yeterlik Sınavını başaranların “Lisans Öğrenimine kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirtilen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için Üniversiteye başvurunuz.)

Atılım Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir.Yıllık ücret Senato kararı ile belirlenir. Bu ücretin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ikinci sömestr başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde öğrenci tarafından ödenecektir. Öğretim ücreti artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur.

http://uniaday.atilim.edu.tr/dgs-genel-bilgiler

 

-b. Dikey Geçiş Kontenjanlar ve Puanlar

Sonra ilan edilecektir.

 

-c. Dikey Geçiş Burs Koşulları

2016 DGS ile Üniversitemiz burslu lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi süresince Üniversitemize kayıt olduğu dönem dikkate alınmak sureti ile kalan öğrenimi süresince öğrenim bursundan yararlanırlar. Bursunun devamında başarı koşulu aranmaz. İngilizce Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayamayan ve 8 dönem bölüm eğitimi sonunda Üniversiteden mezun olamayan öğrencilerin bursu sona erer.

Burs sadece öğretim ücretini kapsar. Yaz okulu, ders ücreti vb. ücretleri kapsamaz.

http://uniaday.atilim.edu.tr/dgs-kontenjan-ve-puanlar